Εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτύων

Αναλαμβάνουμε την μελέτη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτύων Η/Υ, Τηλεφωνίας, Surveillance κλπ.

Από την δομημένη καλωδίωση μέχρι την απομακρυσμένη διασύνδεση διαφορετικών δικτύων με τεχνολογίες vpn, ασύρματη ζεύξη κλπ υλοποιούμε οποιοδήποτε project. Σχεδιάζουμε και παραμετροποιούμε το Δίκτυο σας ώστε να έχετε την βέλτιστη απόδοση και την μέγιστη ασφάλεια. 

Αναλαμβάνουμε την μελέτη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτύων Η/Υ, Τηλεφωνίας, Surveillance κλπ.

Από την δομημένη καλωδίωση μέχρι την απομακρυσμένη διασύνδεση διαφορετικών δικτύων με τεχνολογίες vpn, ασύρματη ζεύξη κλπ υλοποιούμε οποιοδήποτε project. Σχεδιάζουμε και παραμετροποιούμε το Δίκτυο σας ώστε να έχετε την βέλτιστη απόδοση και την μέγιστη ασφάλεια. 

Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως:

VPN

SSH

Routing

Firewalls

QOS

NAT

Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως:

VPN, SSH, Routing, Firewalls, QOS, NAT

© 2023 Fortitude